Linmas Siaga


Mengingat betapa mudahnya Virus Covid-19 ini menyebar dari satu orang ke orang lainya serta masih banyaknya warga ataupun tamu (pendatang) dengan leluasa masuk ke Desa Igirmranak dan tidak mengikuti himbauan yang ada, maka perlu adanya penjagaan yang ketat di satu titik masuk ke Desa Igirmranak.

untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Desa Igirmranak mengerahkan LINMAS (Perlindungan  Masyarakat) dan juga relawan warga Desa Igirmranak yang telah di tunjuk untuk melakukan penjagaan secara bergantian.

penjagaan ini dilakukan selama 24 jam dengan jumlah personil 10 orang di setiap harinya di pos penjagaan Desa Igirmranak.


Total Dibaca